Graduális képzés

Graduális szinten az Általános Orvostudományi Karon, a Fogorvostudományi Karon és a Gyógyszerésztudományi Karon magyar és angol nyelven kötelező tárgyakat, kötelezően választható és szabadon választható kurzusokat oktatunk.

Kar/Szak

Tárgy/kurzus neve

Típus

Évfolyam

Óraszám

Kredit

Tantárgyfelvétel feltétele

ÁOK

„Műtéttani alapismeretek”
„Basic surgical techniques”

kötelező

III. 14 óra előadás,
17 óra szeminárium,
11 óra gyakorlat

3

Anatómia, Szövet- és
Fejlődéstan II. előadás és gyakorlat,
Orvosi Élettan I. előadás

„Műtéttani gyakorlatok”
„Surgical operative techniques”

kötelezően választható

III., IV.

4 óra előadás,
8 óra gyakorlat

1

Műtéttani alapismeretek

„Mikrosebészeti alapismeretek”
„Basic microsurgical training. Introduction to microsurgery”

kötelezően választható

IV.

2 óra előadás,
10 óra gyakorlat

1

Műtéttani alapismeretek,
Műtéttani gyakorlatok - Sebészeti beavatkozások
néhány alaptípusa.

„Bevezetés a laparoszkópos sebészetbe”
„Basic laparoscopic surgical training”

kötelezően választható

V.

5 óra előadás,
15 óra gyakorlat

2

Műtéttani alapismeretek,
Műtéttani gyakorlatok - Sebészeti beavatkozások
néhány alaptípusa,
Sebészet II

„Sebészeti segédanyagok”
„Surgical biomaterials”

kötelezően választható

V.

12 óra (előadás)

1

Műtéttani gyakorlatok -
Sebészeti beavatkozások néhány alaptípusa,
Mikrosebészeti alapismeretek,
Sebészet II.

„Haemorheologiai alapismeretek”
„Basics of hemorheology”

szabadon választható

IV., V.

10 óra (előadás)

1

Műtéttani alapismeretek

„The Digital Health Course - a DE ÁOK hallgatói részére”
„The Digital Health Course - for the medical students of the University of Debrecen”

szabadon választható

I-VI. 

14 óra (előadás)

1

-
"Haladó műtéttani gyakorlatok"
"Advanced surgical operative techniques"
kötelezően választható V. 4 óra előadás,
20 óra gyakorlat
2 Mikrosebészeti alapismeretek,
Sebészet II
"Általános orvostörténelem"
"History of medicine"
kötelezően választható I-V. 24 óra előadás,
2 óra gyakorlat
2 -

"Sebészeti anatómia - válogatott fejezetek"
"Surgical anatomy - selected chapters"

kötelezően választható IV-V. 24 óra előadás,
2 óra gyakorlat
2 "Műtéttani alapismeretek"

Alapelvek és szempontok
az állatkísérletekben

Principles and main aspects of animal experiments

kötelezően választható

 III-V

20 óra előadás

1

"Műtéttani alapismeretek"

Manuális készségfejlesztő gyakorlatok szimulátorokon I.
Manual skill developing practices
on simulators I

szabadon választható IV-VI. 4 óra előadás,
10 óra gyakorlat
1 "Műtéttani alapismeretek"

ÁOK-OKLA

„Állatkísérleti alapismeretek”

kötelező

III.

14 óra előadás,
28 óra szeminárium / gyakorlat

3

Funkcionális anatómia,
Élettan II.

„Vér- és nyirokáramlás reológiája”

kötelező

III.

15 óra előadás,
15 óra gyakorlat

3

Biokémia II.

FOK

„Műtéttani alapismeretek”
„Basic surgical techniques”

kötelező

III.

5 óra előadás,
7 óra szeminárium,
6 óra gyakorlat

1

Fogorvosi anatómia, szövet- és fejlődéstan II.,
Fogorvosi Élettan II.

GYTK

„Gyógyászati segédeszköz alap- és anyagismeret a gyógyszerészi sebészi gondozáshoz”
„Basic knowledge of surgical biomaterials”

kötelezően választható

IV.

8 óra előadás,
16 óra szeminárium,
8 óra gyakorlat

3

Gyógyszertechnológia elmélet I.,
Humán élettan II.

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 26. 12:08