Gyógyászati segédeszközök alap- és anyagismeretek a gyógyszerészi sebészi gondozáshoz

A tantárgy neve: Gyógyászati segédeszköz alap- és anyagismeretek a gyógyszerészi sebészi gondozáshoz
A tantárgy NEPTUN kódja: GYSEE01G8-K1

Kredit: 3
Évfolyam, félév: IV. évf., 2. félév, 4-11. hét
Óraszám/félév: 32
Előadás: 8 óra
Szeminárium: 16 óra
Gyakorlat: 8 óra

Célkitűzések

A kor követelményeinek megfelelő korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása, hogy a hallgatók későbbi munkájuk során megfelelően tájékozottak legyenek egyes alapvető sebészi beavatkozások mikéntjéről és a hozzá rendelt anyagokról. Ismerjék meg az operatív gyógyítás folyamán szükséges segédanyagok (varróanyagok, bioplasztok, szövetragasztók, katéterek, kanülök, drének, stoma zsákok, vizelet kondomok, incontinentia betétek) tulajdonságait, felhasználási módjait. Ismeretanyaguk legyen olyan manuális jellegű beavatkozásokról, melyekre a gyógyszerellenőrző, vagy pharmacologiai kutatómunkájuk során szükségük lehet. Cél továbbá a manuális készség fejlesztése. Alapvető ismeretekkel rendelkezzenek esetleges katasztrófa esetén, hogy megfelelő segítséget tudjanak nyújtani a manuális, operatív jellegű -sokszor életmentő- tevékenységhez. Az orvos-gyógyszerész dinamikus egység, a gyógyszerészi gondozás keretén belül rendelkezzenek a beteg felvilágosításához, segítéséhez szükséges alapvető ismeretekkel.

Tematika

1. hét

 • Előadás: Általános és sebészeti deontológia. Műszertan.
 • Szeminárium: A szövetek szétválasztásának műszerei. Vérzéscsillapítás műszerei. A sebek feltárásának, szövetek rögzítésének műszerei. Speciális műszerek. Szövetek egyesítésének műszerei. Műtéti tálcák rendje, műszerek kezelése, sterilizálása.

2. hét

 • Előadás: Sebegyesítés és az ahhoz szükséges sebészeti segédanyagok .
 • Szeminárium: Sebészeti tűk, sebészi varróanyagok, csomózási és varrattechnikák. Sebészi varróanyagok csoportosítása, csomagolása, felhasználása, tárolása, sterilizálása, minőségi ellenőrzése.
 • Gyakorlat: Sebészeti tűk, varróanyagok, csomózási és varrattechnikák.

3. hét                                     

 • Előadás: A műtő berendezése, a műtői munka rendje. Sebészi bemosakodás művelete és a hozzá szükséges anyagok. Műtéti előkészítés, a műtéti terület izolálása. 
 • Szeminárium: A műszerasztalok rendje, a műtéti terület fertőtlenítése, izolálása.         
 • Gyakorlat: Zsilipelés, bemosakodás. Varrattechnikák gyakorlása sebészeti oktatástechnikai modellen.

4. hét

 • Előadás: Vérzéscsillapítási lehetőségek és az ehhez szükséges anyagok. Injectiós és vérvételi technikák. Erek punkciója, preparálása, kanülálása.
 • Szeminárium: Haemorheologiai alapfogalmak és alapelvek.
 • Gyakorlat: Ligatura gézbabán. Vena preparálás/kanülálás, i.v. injectio és vérvétel fantommodelleken.                                                   

5. hét

 • Előadás: Folyadékpótlás. Infúziós oldatok és alkalmazásuk. Vérkészítmények. Mesterséges (enterális és parenterális) táplálás és a szükséges anyagok. (Infúziók bekötése.)
 • Szeminárium: Az infúziós szerelékek típusai. Infúziós pumpa működésének ismertetése. Keverék infúzió készítés, kalóriaszámítás.
 • Gyakorlat: Infúziós szerelék csatlakoztatása a palackhoz, légtelenítés, vena kanüllel összekapcsolás. Vérnyomásmérő készülékek típusai és használatuk.

6. hét

 • Előadás: Műtéti metszések és laparotomiák. Endoscopos technikák. Műtéttechnikai alapok a béltraktus műtéteihez.
 • Szeminárium: Laparotomiák (videodemonstráció). Sebek fajtái, sebkezelés alapelvei, sebkötöző anyagok. Drének, katéterek fogalma, fajtái, alkalmazásuk. Húgyhólyag katéterezés (videodemonstráció). Incontinentia betétek, vizeletkondomok, stoma zsákok.

7. hét

 • Előadás: Betekintés a parenchymás szervek sebészetébe. Bioplasztok, szövetragasztók és felhasználásuk területei. Conicotomia, tracheostomia. Érsebészeti alapok.
 • Szeminárium: Bioplasztok, szövetragasztók gyakorlati alkalmazásának bemutatása videofilm segítségével. Conicotomia, tracheostomia bemutatása videofilm segítségével. Érlumen rekonstrukciója, és a szükséges anyagok

8. hét

 • Előadás: Az állatkísérletek engedélyezése. Állatvédelem, etikai kérdések. Kísérleti állatok tartása, kezelése. A kísérleti állatok altatása, anaesthesiája. Kísérleti állatok intraoperativ monitorozása, az életjelenségek regisztrálása.
 • Szeminárium: Minőségügyi követelmények: ISO, GLP. Preklinikai állatkísérletek a gyógyszerfejlesztésben. Izolált szervek preparálásának alapjai (szív, ér, izom, bél preparátumok). In vivo technikák, modellek. Kísérleti állatok exterminálása, boncolása, mintavételek. Záróteszt.

Kötelező irodalom

 • Furka I., Mikó I.: Gyógyászati segédeszköz alap- és anyagismeret a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói részére. Második, bővített kiadás, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. ISBN 978 963 318 197 3 

Ajánlott irodalom      

 • Furka I., Mikó I.: Műtéttani alapismeretek, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. évi javított kiadás. ISBN: 987-963-318-257-4

Tantárgyi követelmények

Az órák több mint 20%-áról történő hiányzás (max. 6 óra a 32 összóraszámból) esetén a félév nem igazolható. A számonkérés teszt formájában történik, melynek alapján ötfokozatú gyakorlati jeggyel történik a minősítés.

Tantárgyfelvétel feltétele

Gyógyszertechnológia IV. elmélet és gyakorlat

Legutóbbi frissítés: 2024. 01. 10. 10:37