Tudományos pályázatok (2000- )

Pályázat típusa és száma Téma címe Témavezető Időtartam Összeg eFt
OTKA T-022630 A lépmegtartó sebészi beavatkozások hatásosságának komplex vizsgálata az időszakosan bekövetkezhető lépfunkció csökkenés súlyos szövődményeinek kivédhetősége érdekében. Prof. Dr. Furka István 1997-2000 4 000
  A lépfunkció elvesztése vagy csökkenése következtében létrejövő fokozott fertőzésre való hajlam vizsgálata immunológiai, haemorheológiai módszerekkel. Prof. Dr. Furka István 2000-2002 2 400
OTKA T-032571 Összehasonlító vizsgálatok az érfal ischaemia-reperfúzió okozta strukturális és funkcionális aktivitásának változásaihoz a műtétekhez elengedhetetlen, különböző időtartamú érleszorítások kapcsán vese modelleken. Dr. Mikó Irén 2000-2003 4 000
ETT 6003/1/2001 A műtéti beavatkozásokkal együttjáró érleszorítások ischaemia/reperfusiós károsodásainak kimutatási és kivédési lehetőségei különböző sebészi modelleken (vese, vékonybél, musculocutan szabad-lebeny). Dr. Mikó Irén 2001-2003 1 800
OTKA T-034211 A lépautotransplantatumok filtrációs és immunológiai funkciójának monitorizálási lehetőségei állatkísérletekben. Prof. Dr. Furka István 2001-2004 5 000
OTKA T-049331 Hypospleniás és aspleniás állapotok jelzésére szolgáló komplex laboratóriumi és morfológiai vizsgálatok eredményeinek összehasonlító elemzése egerekben a postsplenectomiás sepsis időbeni felismerésére Prof. Dr. Mikó Irén 2005-2008 15 000
ETT 387/2006 Lépautotransplantatio vagy lép resectio a választható eljárás a sérült lép ellátására a lépfunkciók megtartása szempontjából? Prof. Dr. Furka István 2006-2008 2 700
TéT TR-03/2006 Haemorheologiai mérőmódszerek standardizációja a sebészeti alap- és alkalmazott kutatásokhoz Prof. Dr. Mikó Irén 2007-2009 2 999
OTKA F-68323 Haemorheologiai és mikrokeringési változások komplex és korszerű vizsgálata gonadectomiát és hormonkezelést követően, valamint végtagi ischaemia-reperfusio során kísérletes sebészeti modelleken. Dr. Németh Norbert 2007-2010 9 700
OTKA K-67779 Ischaemiás-reperfusiós károsodások funkcionális és strukturális változásainak kivédése különböző (máj, vékonybél, szabad lebeny, amputatum) experimentalis sebészi modelleken. Prof. Dr. Mikó Irén 2007-2011 16 215
BGP-2009-Infra Korszerű haemorheologiai laboratórium fejlesztés alap- és alkalmazott sebészeti kutatásokhoz. Dr. Németh Norbert 2010-2011 14 383
OTKA K-105618 A lép filtrációs és immunológiai funkciójának komplex követéses vizsgálata különböző lépmegtartó műtéti technikák során (morphologiai; funkcionális képalkotó diagnosztikai és őssejt vizsgálatokkal; micro-rheologiai és immunológiai mérőmódszerekkel) Prof. Dr. Mikó Irén 2013-2016 33 464
OEC Bridging Fund 2012

Ischaemia-reperfusio során bekövetkezhető haemorheologiai változások mértékének, in vivo jelentőségének és kivédési lehetőségeinek elemzése kísérletes sebészeti és mikrosebészeti modelleken

Dr. Németh Norbert 2012-2013 1 500
DE ÁOK Bridging Fund 2018 Kísérletes sebészeti kutatások a szöveti/szervi ischaemia-reperfusio microcirculatiós, haemorheologiai és morphologiai változásainak jobb megértésére és a kórfolyamatok irreverzibilitási határának felderítésére, a sebészi biztonság növelése érdekében Prof. Dr. Németh Norbert 2018-2019 3 714
DE ÁOK Bridging Fund 2020-2021 Micro-rheologiai paraméterek sebészeti patofiziológiai szerepének vizsgálata Prof. Dr. Németh Norbert 2020-2021 3 500
NKFI-1 "OTKA"
K-139184
Ér-anasztomózisok, vaszkuláris malformációk és a véráramlás - Faktorok, optimalizálás, predikció Prof. Dr. Németh Norbert 2021-2025 40 980
Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 26. 11:10