Bevezetés a laparoscopos sebészetbe

A tantárgy neve: Bevezetés a laparoscopos sebészetbe
A tantárgy NEPTUN kódja: AOG517309
Kredit: 2
Évfolyamok, félév: V. évf., 1. és 2. félév, (max. 8 fő/csoport)
Óraszám: 20 (5 előadás, 15 gyakorlat)
Szakmai koordinátor: Dr. Furka Andrea (2021. november 25-től)
Kurzus koordinátor: Dr. Ványolos Erzsébet (2021. november 8-tól)
                                      Prof. Dr. Furka István - alapító tárgykoordinátor, 1992 - 2021 (október 12.)

Előadók, oktatók

  • Prof. Dr. Mikó Irén
  • Dr. Kincses Zsolt
  • Dr. Furka Andrea
  • Dr. Ványolos Erzsébet
  • Dr. Tóth Péter
  • Dr. Kincses Gergő

Tematika

Ajánlott irodalom

  • Laparoscopia. In: Furka I., Mikó I.: Műtéttani alapismeretek, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. pp. 165–174. ISBN: 987-963-318-257-4.,
  • A sebészet mai állása, lehetőségei, a jövő kilátásai. Laparoscopos sebészet. In: Mikó I., Furka I.: Műtéttani alapismeretek az ÁOK hallgatói részére, 4. (javított, bővített) kiadás, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. pp. 185-192. ISBN 978 963 318 590 2
  • Kiss J.: Laparoscopos Cholecystectomia, Meditor, 1992. ISBN 963-04-2055-4
  • Cuschieri A., Buess G., Pérrisat J.: Operative Manual of Endoscopic Surgery: General Principles of Laparoscopic Surgery (pp. 169–180.); Laparoscopic Cholecystectomy (pp. 209–233.), Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Barcelona, Budapest, 1992. ISBN 3-540-53486-5

A tantárgyfelvétel előfeltétele(i): A Műtéttani alapismeretek kötelező tárgy és a Műtéttani gyakorlatok – sebészeti beavatkozások néhány alapítípusa kötelezően választható kredit. Sebészet II.

A kurzus célkitűzései: A laparoscopos berendezések, kéziműszerek megismerése, a laparoscopos alapbeavatkozások elsajátítása pelvi-trainer és MATT (Minimal Access Therapy Technique) trainer segítségével sebészeti oktatástechnikai és fantom modelleken, valamint  biopreparátumokon.

A kurzus rövid leírása: Az endoscopos sebészet története, alapelvei. A laparoscopos szett részei, kézi műszerek bemutatása, használatuk elsajátítása. Intracorporalis csomózás elsajátítása fantom és biopreparátum modelleken nyitott és zárt pelvi-trainerben. Epehólyag eltávolítása izolált máj-epehólyag biopreparátum vagy fantom modellen zárt pelvi-trainerben és MATT trainerben.

Vizsga típusa: gyakorlati jegy (5fgy)

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 11:22