Alapelvek és szempontok az állatkísérletekben

A tantárgy neve: Alapelvek és szempontok az állatkísérletekben
A tantárgy NEPTUN kódja: AOG518706
Kredit: 1 kredit 
Évfolyamok, félév: III-V. évfolyam, I., II. félév
Óraszám: 20
Tantárgyfelvétel feltétele: A „Műtéttani alapismeretek” tantárgy teljesítése
Oktatók:  Dr. Deák ÁdámProf. Dr. Németh Norbert
A kurzus koordinátorának neve és e-mail címe: Dr. Deák Ádám, email: deak.adam@med.unideb.hu

A kurzus célkitűzései:

Az orvosbiológiai kutatásokban napjainkban is még nélkülözhetetlen állatkísérletek törvényi háttérének, etikai vonatkozásainak, kísérlettervezési alapelveinek és szempontjainak megismertetése, összhangban a magyar törvényi és az EU-s rendeleti szabályozással, valamint a Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA) ajánlásaival.  

Tematika

  1. Az állatkísérletek története. Az állatkísérletek jelentősége az orvosbiológiai kutatásokban.
  2. Jogi és etikai vonatkozások. Az állatkísérletek engedélyezése. 
  3. Az állatkísérletek tervezésének és kivitelezésének fő szempontjai.
  4. A genetikai szabványosítás.
  5. Mikrobiológiai szabványosítás. Az állatházak higiéniai szintjei, kategóriái.
  6. Állatházak felépítése. Kísérleti/laboratóriumi állatok tartása és kezelése.
  7. Kísérleti/laboratóriumi állatok összehasonlító anatómiája és élettana.
  8. Kísérleti/laboratóriumi állatok altatása, az életjelenségek monitorozása.
  9. Vérvételi, mintavételi technikák állatkísérletekben.
  10. In vivo, ex vivo, in vitro technikák és modellek.

Kötelező tankönyvek: Németh N., Deák Á.: Állatkísérleti alapismeretek - egyetemi jegyzet. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2021, ISBN: 978 963 318 908 5

Ajánlott irodalom: L.F.M. van Zuthpen, V. Baumans, A.C. Beynen (eds): Principles of Laboratory Animal Science. Elsevier 2001, ISBN: 0444506128

A számonkérés módja: záróteszt

A vizsga értékelése: 5 fokozatú gyakorlati jegy / AW5

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 25. 16:26