Állatkísérleti alapismeretek (ÁOK - OKLA)

A tantárgy neve: Állatkísérleti alapismeretek
A tantárgy NEPTUN kódja:
AFALL03L6
Kredit: 3
Óraszám/félév: 14 előadás, 28 gyakorlat
Tárgyfelelős: Dr. Deák Ádám

Oktatók:

  • Prof. Dr. Németh Norbert, Dr. Pető Katalin, Dr. Deák Ádám,
  • Dr. Lesznyák Tamás Dr. Ványolos Erzsébet, Dr. Fazekas László
  • Bedőcs-Baráth Barbara, Varga Ádám, Mátrai Ádám Attila

Tematika, tételsor

A 2022/2023. tanév II. félévére vonatkozó részletes program elérhető itt.

Tételsor szóbeli vizsgára

Kötelező irodalom

  • Németh N., Deák Á.: Állatkísérleti alapismeretek - egyetemi jegyzet. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2021. ISBN: 978 963 318 908 5
  • Furka I., Mikó I.: Gyógyászati segédeszköz alap- és anyagismeret a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói részére. Második, bővített kiadás, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. ISBN: 978 963 318 197 3

Ajánlott irodalom

  • L. F. M. van Zuthpen, V. Baumans, A. C. Beynen (eds): Principles of Laboratory Animal Science, Elsevier 2001, ISBN: 0444506128

Tantárgyi követelmények

Követelményszint

  • A kor követelményének megfelelő korszerű elméleti és alapvető gyakorlati ismeretek elsajátítása különböző kis- és nagylaboratóriumi állatokon végzett orvosbiológiai kutatásokhoz a FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science Associations) ajánlásai alapján. Elméleti és gyakorlati ismeretanyag az állatkísérletekkel kapcsolatos nemzetközileg is szigorúan szabályozott alapelvekről és manuális jellegű beavatkozásokról, azok dokumentációs előírásairól, melyekre a kutatómunka során szükség van.

Az aláírás megszerzésének feltételei:

  • Aktív gyakorlati munka. Jegyzőkönyvvezetés. Két hiányzás elfogadható, kivéve az első 5 hetet, amely hiányzások pótlása kötelező a tananyag szigorú egymásra épülése miatt.

Vizsga típusa: Kollokvium

Az előadások anyaga az e learning felületen elérhető: https://e learning.med.unideb.hu Sebészeti Műtéttani Tanszék "Állatkísérleti alapismeretek". 

Érdemjegy javítás: A vonatkozó tanulmányi szabályzatok szerint.

Helyszín: Sebészeti Műtéttani Tanszék "A" épület Fórum, valamint a "B" épület állatháza, műtője és laboratóriuma.

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 11:22