Haemorheologiai alapismeretek

A tantárgy neve: Haemorheologiai alapismeretek
A tantárgy NEPTUN kódja: AOG517408
Kredit: 1
Évfolyamok, félév: III-V. évf., 1. vagy 2. félév
Óraszám: 10
Tantárgyfelvétel feltétele:  A Műtéttani alapismeretek kötelező tárgy teljesítése
Koordinátor, oktató:  Prof. Dr. Németh Norbert tanszékvezető

A kurzus célkitűzései: A haemorheologia alapjainak és összefüggéseinek megismerése, különböző kórfolyamatokban létrejövő jellegzetes változások elemzése, kiemelve az ischaemia-reperfusiós károsodásokat. A haemorheologiai laboratóriumi mérőmódszerek, standardok bemutatása. A haemorheologiai és mikrokeringési alapismeretek révén komplex szemlélet kialakításának segítése.

Tematika

1. Történeti áttekintés. Haemorheologiai alapfogalmak. Vonatkozó biofizikai és élettani alapok áttekintése.

2. Haemorheologiai és mikrokeringési mérőmódszerek, laboratóriumi technikák.

3. Komparatív haemorheologia: faji és nemi különbségek. Kísérletes vonatkozások, méréstechnikai szempontok.

4. Haemorheologiai és mikrokeringési eltérések pathophysiologiai folyamatokban, betegségekben.

5. Az ischaemia-reperfusio haemorheologiai és microcirculatiós vonatkozásai.

Irodalom

  • Németh Norbert: Haemorheologiai alapismeretek. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2020. ISBN: 978 963 318 875 0
  • Bernát Sándor Iván, Pongrácz Endre (szerk.): A klinikai haemorheologia alapjai. Kornétás Kiadó, Budapest, 1999. ISBN: 963-7843-75-2
  • O.K. Baskurt, M.R. Hardeman, M.W. Rampling, H.J. Meiselman (szerk.): Handbook of Hemorheology and Hemodynamics. IOS Press, Amsterdam, The Netherlands, 2007. ISBN: 978-158603-771

Az előadások anyaga az tárgy e-learning felületén elérhető: https://elearning.med.unideb.hu/enrol/index.php?id=1421

Vizsga típusa: gyakorlati jegy (5fgy)

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 26. 11:36