Haladó műtéttani gyakorlatok

A tantárgy neve: Haladó műtéttani gyakorlatok
NEPTUN kód: AOHMGY4210

Évfolyam, félév: V. évfolyam, 1. vagy 2. félév
Kredit: 2
Óraszám: 24 (4 előadás, 20 gyakorlat)
Koordinátor: Prof. Dr. Németh Norbert
Oktatók: Prof. Dr. Németh Norbert, Dr. Pető Katalin, Dr. Deák Ádám, Dr. Lesznyák Tamás, Dr. Ványolos Erzsébet

A kurzus célkitűzései: A manuális szakmák felé orientálódó hallgatóknak további gyakorlati lehetőséget kívánunk biztosítani, mielőtt elvégeznék az egyetemet, és megkezdenék a klinikai munkát, építve a „Műtéttani alapismeretek", a „Műtéttani gyakorlatok", a „Mikrosebészeti alapismeretek” és a „Bevezetés a laparoscopos sebészetbe” kötelező és kötelezően választható tárgyak ismereteire. A kurzus során lehetőség van a vérzéscsillapítás, a vénabiztosítás és vénapreparálás begyakorlására, conicotomia, tracheostomia elvégzésére, laparotomia kivitelezésére és a hasüregben alapvető műtéttechnikai elvek gyakorlatban történő megvalósítására élő szöveten (altatott sertések). A gyakorlatokon a hallgatók 3 fős műtéti team-ekben dolgoznak forgórendszerben.

Tematika

1. foglalkozás

 • Előadás: Bemosakodás, műtői viselkedés szabályainak ismétlő áttekintése. Vérzéscsillapítás - műtéttechnikai elvek, elektrosebészet. A v. jugularis externa preparálás, arteriotomia és sutura készítés műtéttechnikai alapjainak áttekintése. Laparotomiák, bél-anastomosis készítés, lépsérülés ellátás és lép-resectio kivitelezés műtéttechnikai alapjainak áttekintése. Conicotomia/tracheostomia. Cholecystectomia.

2. foglalkozás

 • Gyakorlat: Alapvető műtéttechnikák áttekintése szárazgyakorlatok formájában.

3. foglalkozás

 • Gyakorlat: Paramedian laparotomia, end-to-end egysoros jejuno- jejunostomia.V. jugularis externa preparálása, kanülálása. Conicotomia, tracheostomia.

4. foglalkozás

 • Gyakorlat: Paramedian laparotomia, lép öltések, lép-resectio. V. jugularis externa preparálása, kanülálása. A. carotis communis / a. femoralis preparálása, arteriotomia és sutura. Conicotomia, tracheostomia.

5. foglalkozás

 • Gyakorlat: Paramedian laparotomia, lép öltések, lép-resectio, cholecystecomia. V. jugularis externa preparálása, kanülálása. A. carotis communis / a. femoralis preparálása, arteriotomia és sutura. Conicotomia, tracheostomia.

Kötelező irodalom

 • Furka I., Mikó I.: Műtéttani alapismeretek. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. évi javított kiadás. ISBN 978-963-318-257-4

Ajánlott irodalom

 • Bridgen R.J.: Operating Theatre Technique. (A Textbook for Nurses, Operating Department Assistants, Medical Students, Junior
 • Medical Staff and Operating Theatre Designers), Churchill Livingstone, 5th Edition, 1990.
 • Kirk R.M., Williamson R.C.N.: General Surgical Operations, Churchill Livingstone, 3rd  Edition, 1994.
 • H. E. Grewe, B.C. Decker: Grewe’s Manual of Basic Surgical Skills. B.C. Decker Inc. 1986. ISBN 0-941158-84-5.
 • G. R. McLatchie, D. J. Leaper: Oxford Handbook of Operative Surgery. Oxford University Press, 1996. ISBN 0-19-262097-5.

A számonkérés módja: a gyakorlati munka egyéni értékelése

Tantárgyfelvétel feltétele: Mikrosebészeti alapismeretek, Bevezetés a laparoscopos sebészetbe (párhuzamos felvétel is lehetséges), Sebészet II

Vizsga típusa: gyakorlati jegy (5 fgy)

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 11:22