Műtéttani gyakorlatok: sebészeti beavatkozások néhány alaptípusa

A tantárgy neve: Műtéttani gyakorlatok: sebészeti beavatkozások
NEPTUN kód: AOMUT41A6
Kredit: 1
Óraszám: 12 (4 előadás, 8 gyakorlat)
Koordinátor: Prof. Dr. Mikó Irén

Oktatók

  • Prof. Dr. Mikó Irén, Prof. Dr. Furka István
  • Dr. Pető Katalin, Dr. Lesznyák Tamás, Dr. Ványolos Erzsébet

Tematika

Kötelező irodalom

  • Furka I., Mikó I.: Műtéttani alapismeretek 2015. évi javított kiadás. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. ISBN: 978 963 318 489 9.
  • Mikó I., Furka I.: Műtéttani alapismeretek az Általános Orvostudományi Kar hallgatói részére. 4. (javított, bővített) kiadás. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. ISBN: 978-963-318-590-2

Ajánlott irodalom

  • Bridgen R.J.: Operating Theatre Technique. (A Textbook for Nurses, Operating Department Assistants, Medical Students, Junior Medical Staff and Operating Theatre Designers). 5. kiadás. Churchill Livingstone, 1990. ISBN: 0-443-03364-1.
  • Kirk R.M., Williamson R.C.N.: General Surgical Operations. 4. kiadás. Churchill Livingstone, 2000. ISBN: 0-443-06396-6

A kurzus célkitűzései

A "Műtéttani alapismeretek" tantárgy során elsajátított sebészeti alapok felelevenítése, elmélyítése, kiszélesítése és készségszinten történő begyakorlása fantom modelleken történő ún. "száraz" műtői gyakorlatok során, majd sebészi bemosakodást követően oktató műtőben vena pad fantom modellen és különböző típusú biopreparátum modelleken.

A kurzus rövid leírása

A műtéttani alapok áttekintése. Alapvető életmentő beavatkozások -vérzéscsillapítás, vena preparálás és kanülálás, conicotomia, tracheostomia- valamint alapvető orvosi beavatkozások -sebegyesítés, varrattechnikák, injectiós és vérvételi technikák- ismétlése és készségszinten történő begyakorlása fantom modelleken és biopreparátumokon.

Tantárgyfelvétel feltétele: a Műtéttani alapismeretek kötelező tárgy elvégzése

Vizsga típusa: gyakorlati jegy (5fgy)

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 26. 12:01