Sebészeti segédanyagok

A tantárgy neve: Sebészeti segédanyagok
A tantárgy NEPTUN kódja: AOG518010

Kredit: 1
Évfolyamok, félév: V. évf. 1., V. évf. 2. félév

Óraszám: 12 előadás
Koordinátor: Prof. Dr. Mikó Irén

Előadók

Prof. Dr. Furka István
Prof. Dr. Mikó Irén

Tematika

Kötelező irodalom

  • Furka I., Mikó I.: Műtéttani alapismeretek, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. évi javított kiadás. pp. 30-36., pp. 93-104. ISBN: 987-963-318-489-9
  • Mikó I., Furka I.: Műtéttani alapismeretek az Általános Orvostudományi Kar hallgatói részére, 4. (javított, bővített) kiadás, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. pp. 29-56., pp. 153-165. ISBN 978-963-318-590-2

A tantárgyfelvétel előfeltétele(i): Műtéttani gyakorlatok – sebészeti beavatkozások néhány alaptípusa és Mikrosebészeti alapismeretek kötelezően választható kurzusok, Sebészet II.

A kurzus célkitűzései: A sebészi segédanyagokkal kapcsolatos, a „Műtéttani alapismeretek” tantárgy során szerzett ismeretek felelevenítése, elmélyítése és bővítése, a klinikai felhasználásukat is beleértve.

A kurzus rövid leírása: A sebészi segédanyagok részletes áttekintése: sebészi varróanyagok, sebészi kapcsok, sebészi varrógépek, sebészi hálók, bioplasztok és sebészi szövetragasztó anyagokkal kapcsolatos alapismeretek bővítése bőséges dia- és videoanyaggal, az egyes szerveken történő experimentális, klinikai és állatorvosi lehetőségeket is bemutatva, bőrpad fantom modellen és sertés lép biomodellen végzett gyakorlatokkal.

Vizsga típusa: gyakorlati jegy (5fgy)

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 11:22