Manuális készségfejlesztő gyakorlatok szimulátorokon I.

A tantárgy neve: Manuális készségfejlesztő gyakorlatok szimulátorokon I.
A tantárgy NEPTUN kódja: AOG518907
Kredit: 1 kredit
Évfolyamok, félév: IV-VI. évfolyam, I., II. félév
Óraszám: előadás: 4   gyakorlat: 10
Tantárgyfelvétel feltétele:  A „Műtéttani alapismeretek” tantárgy teljesítése
Koordinátor, oktató:  Prof. Dr. Németh Norbert tanszékvezető, email: nemeth@med.unideb.hu

A kurzus célkitűzései: 

A manuális készségek fejlesztésére számos módszertan ismert, amelyek között a modern szimulátorok valósághű, objektív visszajelzéssel ellátott, komplex beavatkozások gyakorlására alkalmas lehetőségeket biztosítanak. A kurzus keretében gyakorlati lehetőséget biztosítunk sebészeti arthroscopos, endoscopos és érkatéterezési szimulátorokon elvégezhető, alapgyakorlatokra manuális készség felméréssel.

Tematika

1. A skill oktatás és a szimulátorok adta lehetőségek szerepe az orvosképzésben. (előadás)

2. Szimulátorok működése, bemutatása, alapvető gyakorlatok. Készségfelmérési lehetőségek. (előadás)

3-7. Egyéni alapgyakorlatok arthroscopos, endoscopos és érkatéterezési szimulátorokon (5 alkalom, alkalmanként 2 óra gyakorlat).

A számonkérés módja: a gyakorlati munka értékelése

A vizsga értékelése: 5 fokozatú gyakorlati jegy

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 25. 16:27