Prof. Dr. Németh Norbert - Egyetemi, kari tisztségek, megbízatások

 • A Debreceni Egyetem ÁOK Sebészeti Műtéttani Tanszék vezetője (2013. július 1-től)
 • A Debreceni Egyetem ÁOK Interaktív Orvosi Gyakorlati Központ vezetője (2016. november 1-től)
 • Debreceni Egyetem ÁOK oktatási dékánhelyettes (2017. július 1. – 2021. június 30., második ciklusban: 2021. július 1-től)
 • Oktatási dékánhelyettesként a Debreceni Egyetem Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottság tagja, a DE ÁOK Tanulmányi Bizottság elnöke, a Hallgatói Feed Back Albizottság tagja
 • Debreceni Egyetem ÁOK Kari Tanács tag (2017- )
 • Debreceni Egyetem ÁOK Klinikai Tanszéki Bizottság (korábban DE OEC Klinikai Bizottság) tagja (2013-2020)
 • Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanács, PhD Promóciós Bizottság Tagja (2015-2019)
 • Debreceni Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Tanácsának tagja 2016-tól, törzstagja és az „Experimentális és Operatív Orvostudományok” program vezetője 2019-től
 • Debreceni Egyetem Művészeti és Közművelődési Bizottság tagja (2019- )
 • Debrecen Megyei Jogú Város és Debreceni Egyetem Közművelődési Vegyesbizottsága, tag (2020- )
 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatási Államtitkársága által létrehozott klinikai skill laborfejlesztést koordináló munkacsoport delegált tagja a Debreceni Egyetem részéről (2015)
 • Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (konzorciumvezető), a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem konzorciuma által elnyert EFOP-4.2.2-17-00001 „Skill laborok fejlesztése” kiemelt projektben a Debreceni Egyetem részéről a projekt szakmai vezetője (2016- )
Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 25. 16:25