Műtéttani alapismeretek (FOK)

A tantárgy neve: Műtéttani alapismeretek
A tantárgy NEPTUN kódja: FOMUT04F6-K1

Kredit: 1
Évfolyam, félév: III. évf., 2. félév, 7-11. hét
Óraszám/félév: 18

Előadás: 5
Szeminárium: 7
Gyakorlat: 6

Tematika

Kötelező irodalom

  • Előadások PDF verziója
  • Mikó I., Furka I.: Műtéttani alapismeretek a Fogorvostudományi Kar hallgatói részére, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016., ISBN 978-963-318-562-9
  • Furka I., Mikó I.: Műtéttani alapismeretek, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. évi javított kiadás. ISBN: 987-963-318-257-4

Ajánlott irodalom

  • Grewe’s Manual of Basic Surgical Skills, H. E. Grewe, B.C. Decker 1986, ISBN 0-941158-84-5
  • Mikó I., Furka I.: Műtéttani alapismeretek az ÁOK hallgatói részére, 4. (javított, bővített) kiadás, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016., ISBN 978-963-318-590-2
  • Oxford Handbook of Operative Surgery,. G. R. McLatchie, D. J. Leaper, Oxford University Press 1996, ISBN 0-19-262097-5

Tantárgyi követelmények

Az oktatott tárgy előadásai és gyakorlatai szigorúan egymásra épülnek, az előző gyakorlaton megszerzett és begyakorlott technika nélkül a következő nem oldható meg. Az első három hét gyakorlatairól történő hiányzást kötelező bepótolni. Két alkalommal történő hiányzás esetén a félév nem igazolható. A minősítés az alapvető gyakorlati ismeretek elsajátítása, valamint írásbeli teszt alapján 5 fokozatú gyakorlati jeggyel történik.

Tantárgyfelvétel feltételei: Fogorvosi anatómia, szövet- és fejlődéstan II., Fogorvosi Élettan II.

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 26. 12:05