Műtéttani alapismeretek (ÁOK)

A tantárgy neve: Műtéttani alapismeretek
A tantárgy NEPTUN kódja: AOMUT01A5
Kredit: 3
Évfolyam, félév: III. évf., I. félév
Óraszám/félév: 42
Előadás: 14 óra
Szeminárium: 5 óra
Gyakorlat: 23 óra

Tematika

Érdemjegy kialakítása

Hallgatóinkkal szembeni elvárásaink

Előadások beosztása 2023/2024. tanév I. félév

Szóbeli vizsga tételsor

A tematika címszavakban és képekben

Kötelező irodalom

  • Furka I., Mikó I.: Műtéttani alapismeretek, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. évi javított kiadás. ISBN: 978 963 318 489 9.
  • Mikó I., Furka I.: Műtéttani alapismeretek az ÁOK hallgatói részére, 4. (javított, bővített) kiadás, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016., ISBN 978-963-318-590-2
  • A tantárgy elearning oldalán közzétett tananyag

Tantárgyfelvétel feltétele: Anatómia, Szövet- és Fejlődéstan II., Orvosi Élettan I.

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 26. 12:07