Köszöntő

Tisztelettel köszöntöm a Tanszékünk honlapjának Látogatóit!

 A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Tanszéke oktatással és sebészeti vonatkozású alap- és alkalmazott kutatásokkal foglalkozik az ország legnagyobb kísérletes sebészeti tanszékeként: két épületben mintegy 2000 nm-en. 

 

A tanszék jogelődjét, a Sebészeti Anatómiai és Műtéttani Intézetet az 1951/52-es tanévben hozták létre, első igazgatója Dr. Nagy Dénes volt. Egy évvel később az intézetet már Prof. Dr. Bornemisza György vezette 1952-től 1986-ig. Az intézet neve 1972-től Kísérletes Sebészeti Intézet. 1986-2000 között az intézetigazgató Prof. Dr. Furka István volt, 2000-2013 között Prof. Dr. Mikó Irén. Az intézet neve 2000-től Sebészeti Műtéttani Intézet, majd 2006-ban az integrált Sebészeti Intézet kialakításával, az Intézet önálló tanszékévé alakult. 2020-ban a Sebészeti Műtéttani Tanszék kivált a Sebészeti Intézetből, és egyúttal bővült azáltal, hogy az Általános Orvostudományi Kar Interaktív Orvosi Gyakorlati Központja a tanszék részlegévé vált. A Tanszék történetéről bővebben itt olvasható.

 

A Tanszék oktatási feladatai széleskörűek. Graduális szinten az Általános Orvostudományi Karon, a Fogorvostudományi Karon és a Gyógyszerésztudományi Karon magyar és angol nyelven kötelező tárgyakat, kötelezően választható és szabadon választható kurzusokat oktatunk. Posztgraduális szinten Ph.D. kurzusokat, a rezidens törzsképzés keretén belül valamennyi manuális szakmának kötelezően előírt „Sebészeti skill tréning”-et, valamint többféle akkreditált folyamatos orvostovábbképző kurzust tartunk.

 

A Tanszék kutatómunkája jelenleg öt nagyobb témakört ölel fel

  • Lépmegtartó műtéttechnikai lehetőségek kutatása (lép-resectio, lép-autotransplantatio)
  • Ischaemia-reperfusio kutatása különböző modelleken (végtag, máj, vese, bél, bőr-izomlebeny, here), összefüggésben vascularis beavatkozásokkal is (ér-anastomosisok, különböző lokalizációjú shunt-ök)
  • Gyulladásos folyamatok microcirculatiós és micro-rheologiai vizsgálatai (acut pancreatitis, sepsis, hasi kompartment szindróma)
  • Összehasonlító haemorheologiai vizsgálatok, módszertani adaptációs munka.
  • Haemorheologiai Kutatólaboratóriumban lévő speciális műszereinkkel részt veszünk klinikai vizsgálatokban is.

A témákhoz intenzív TDK és PhD munkák kapcsolódnak, szolgálva az oktatói-kutatói utánpótlás nevelést is.

 

Az általunk 2013. június 13-15. között Debrecenben szervezett Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció XXIV. Kongresszusa köszöntőjében az alábbi gondolatok kerültek megfogalmazásra: „…Fontosnak tartjuk a klinikusok és a kutatással foglalkozó szakemberek találkozását, gondolatébresztő megbeszéléseit és még több, még szorosabb együttműködéseik megalapozását, mint ahogy –véleményünk szerint– a kísérletes sebészet egyik lényege éppen ez. Hisszük, hogy a hagyományőrzés, az iskolateremtő mesterek megbecsülése, a tehetséges fiatalok felkarolása, a klinikummal való szoros együttműködés, az elkötelezett oktatás és a töretlen kutató munka együttesen viheti előre a magyar sebészetet és kísérletes sebészetet a további évtizedekben is.”

 

Hiszem, hogy ezek a gondolatok igazul tükrözik a tanszék közel hét évtizedes múltjának szemléletét, erősítik a jelent és alapként szolgálnak a jövő építésére.

 

Prof. Dr. Németh Norbert
tanszékvezető

Legutóbbi frissítés: 2023. 12. 12. 14:04