"Sebészeti gyakorlati alap- és szakképzési rendszer" Beszámoló a HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0040/1.0 pályázatról

Oktatási Kerekasztal – Sebészeti Oktatás és Továbbképzés
„Sebészeti gyakorlati alap- és szakképzési rendszer”
Beszámoló a HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0040/1.0 pályázatról

 

A Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció XX. Jubileumi Kongresszusa adott otthont a meghatározó jelentőségű, sebészeti oktatás és továbbképzés jegyében zajló oktatási kerekasztalnak, melyen az egyetemi sebészeti grémiumok, a műtéttani intézetek, valamint a műtéttani törzsképző helyekkel együttműködő sebészeti klinikák vezetőinek megbeszélése zajlott a képzés hatékonyságáról, az igényekről, a műtői és műtéttani oktatás előnyeiről és hiányosságairól. Az oktatási kerekasztal megrendezése a 3 műtéttani törzsképző intézet (Szeged, Pécs, Debrecen) által elnyert HEFOP támogatás, a HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0040/1.0 „Sebészeti gyakorlati alap- és szakképzési rendszer” projekt keretében zajlott.

 

A kerekasztal moderátora Prof. Dr. Boros Mihály konzorciumvezető volt. A rezidens és szakorvosképzés műtéttani programjairól, a rezidensek, szakorvos-jelöltek véleményéről összefoglalók hangzottak el Prof. Dr. Rőth Erzsébet, Prof. Dr. Mikó Irén, Prof. Dr. Boros Mihály, és Prof. Dr. Furka István beszámolóiban. A sebészet klinikai képzési centrumainak a sebészeti grémiumok vezetői, Prof. Dr. Ondrejka Pál (Budapest, II. sz. Sebészeti Klinika, Kútvölgyi Klinikai Tömb), Prof. Dr. Horváth Örs Péter (Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Sebészeti Klinika), Prof. Dr. Lázár György (Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Sebészeti Klinika), Prof. Dr. Balázs György (Debreceni Egyetem OEC, I. sz. Sebészeti Klinika), valamint a műtéttani törzsképző helyekkel együttműködő sebészeti klinikák igazgatói, Prof. Dr. Lukács Géza (Debreceni Egyetem OEC, I. sz. Sebészeti Klinika) Prof. Dr. Sápy Péter (Debreceni Egyetem OEC, II. sz. Sebészeti Klinika) tartottak beszámolókat. A szakmaspecifikus gyakorlati programok kapcsán hozzászólások hangzottak el: Dr. Csáky Gergely (Debreceni Egyetem OEC, II. sz. Sebészeti Klinika), Dr. Csízy István osztályvezető főorvos (Debreceni Egyetem OEC, Gyermekgyógyászati Klinika, Gyermeksebészeti Osztály), Dr. Csernátony Zoltán klinikaigazgató (Debreceni Egyetem OEC, Ortopédiai Klinika), Prof. Dr. Perner Ferenc (Budapest, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika), Prof. Dr. Záborszky Zoltán (Debreceni Egyetem OEC, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék). A résztvevők között az egyéb manuális (urológus és nőgyógyász) szakmák jeles képviselői és a régió szakmai kollégium tagjai is jelen voltak. A kerekasztal fontosságát és a támogatás indokoltságát hangsúlyozta hozzászólásában Dr. Kerékgyártó Csilla, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Oktatási Igazgatója.

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 11:22