Mikrosebészeti alapismeretek orvosbiológiai kutatásokhoz

Kurzus címe: Mikrosebészeti alapismeretek az orvosbiológiai kutatásokhoz
Tárgy Neptun kódja: OT-KDI-T8

Tárgyfelelős neve: Prof. Dr. Furka István
Tárgyfelelős elérhetősége: ifurka@med.unideb.hu, 52/416-915
Kapcsolattartó: Dr. Pető Katalin, kpeto@med.unideb.hu

Kreditpont: 1
Óraszám: 15 (5 előadás, 10 gyakorlat)
Minimum hallgatói létszám: 3
Maximum hallgatói létszám: 7

A kurzus rövid leírása: Az operáló mikroszkóp, mikrosebészeti műszerek, mikrosebészeti varróanyagok és tűk megismerése. Mikroszkóp alatt történő alapbeavatkozások, a szem-kéz összhangjának megteremtése céljából különböző nagyítások mellett. Gyakorló táblán csomózási technika elsajátítása, majd arteria femoralis end-to-end éranasztomózis készítése biopreparátum modellen.

Az előadáson való részvétel nélkül a gyakorlat nem kezdhető meg. A gyakorlatok 6-7 fős kiscsoportokra osztva történnek.

Tematika

Jelentkezés: NEPTUN rendszeren keresztül

Tudományterület: multidiszciplináris orvostudomány

Tárgyfelvétel feltétele: „Műtéttani alapismeretek laboratóriumi állatokon végzett kutatómunkához” Ph.D. kurzus. Amennyiben korábban orvostanhallgatóként elvégezte a „Mikrosebészeti alapismeretek” kötelezően választható kurzust vagy a rezidensképzésben részt vett a „Sebészeti skill tréning” törzsképzésen, esetleg „Az állatkísérletek elmélete és gyakorlata” B szintű 80 órás specializációs képzést végezte el, kérjük, küldje el a teljesítésről szóló dokumentum másolatát még az előadás előtt.

Végleges követelmény: órák látogatása, sikeres záróteszt

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 26. 11:36