A Kongresszus összefoglalója

Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció
XX. Jubileumi Kongresszusa

Hajdúszoboszló, 2005. szeptember 8-10.

A kongresszus összefoglalója

Hajdúszoboszlón 2005. szeptember 8-10. között került megrendezésre a Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció XX. Jubileumi Kongresszusa, a Hotel Silverben. Az elmúlt évtizedekben a kelet magyarországi régió hatodik alkalommal adott otthont a kísérletes és a klinikai sebészeti kutatómunka kétévente megvalósuló tudományos fórumának. Az első Kísérletes Sebészeti Kongresszust szintén Hajdúszoboszlón rendezték 1967-ben.

A Jubileumi Kongresszus elnöke Prof. Dr. Mikó Irén, tiszteletbeli elnöke Prof. Dr. Furka István, titkára Dr. Németh Norbert volt. A Szervező Bizottság a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Sebészeti Műtéttani Tanszék munkatársaiból és tudományos kutatómunkájukat itt végző kollégákból állt.

A Kongresszus Megnyitó Ünnepségén az egyetem részéről köszöntőt mondott Prof. Dr. Berta András, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese, Prof. Dr. Gergely Pál akadémikus, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum tudományos elnökhelyettese, Prof. Dr. Csernoch László az Általános Orvostudományi Kar dékánhelyettese. A szakma részéről köszöntőt mondott Prof. Dr. Horváth Örs Péter, a Magyar Sebész Társaság elnöke, Prof. Dr. Hamar János, a Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció elnöke, Prof. Dr. Rőth Erzsébet, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Oktató és Kutató Intézet igazgatója, és Prof. Dr. Boros Mihály, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Intézet igazgatója, az Európai Kísérletes Sebészeti Társaság (European Society for Surgical Research) elnöke.

A Megnyitó Ünnepség keretén belül első alkalommal kerültek átadásra a Petri Gábor Emlékérem kitüntetések Dr. Török Béla, Dr. Nagy Sándor és Dr. Furka István Emeritus Professzorok részére, melyről részletesebb információ az erről szóló hírekben olvasható.

A Kongresszus fő témái a klinikusok és a kutatók együttes érdeklődési körét és munkáját jelentették

1. A kutatás és a klinikum kapcsolata – Mit várhatunk egymástól?

2. Ischaemia-reperfusio, mikrokeringés

3. Szerv- és szövettranszplantáció – molekuláris biológiai aspektusok

4. Új diagnosztikus és technikai lehetőségek

5. Sebészeti oktatás és továbbképzés – kerekasztal konferencia.

A fő témák szerint 8 felkért referátum hangzott el 5 plenáris ülés keretén belül. A Kongresszus nyitó referátumát a Megnyitó Ünnepségen Prof. Dr. Horváth Örs Péter, az MST elnöke tartotta a klinikai kutatás és a gyakorlat jegyében. Prof. Dr. Rőth Erzsébet a sebészeti alap- és klinikai kutatás fejlődéséről, eredményeiről tartott referátumot. Az ischaemia-reperfusio és a mikrokeringés témakörében Dr. Lantos János (Pécs) és Dr. Németh Norbert (Debrecen), a szerv- és szövettranszplantáció témájában Dr. Ferencz Andrea (Pécs) és Dr. Szabó Andrea (Szeged) referátumai hangzottak el. Az új diagnosztikus, technikai és terápiás lehetőségek kapcsán a minimál invazív sebészet vonatkozásában Prof. Dr. Gál István (Gyöngyös), a természetes ellenálló képesség időszerű kérdéseiről Prof. Dr. Bertók Lóránd (Budapest) tartott referátumot.

Az 5 plenáris ülés 8 referátuma mellett 7 tudományos szekcióban 59 előadás hangzott el, 3 poszterszekcióban 18 poszter került bemutatásra. A Kongresszus regisztrált résztvevőinek száma 220 fő felett volt.

A Kongresszus adott otthont a meghatározó jelentőségű, sebészeti oktatás és továbbképzés jegyében zajló oktatási kerekasztalnak, melyről részletesebb információ az erről szóló hírekben olvasható.

 

A Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció vezetőségének döntése alapján, 2005-től a Szekció elnöki tisztjét Prof. Dr. Mikó Irén látja el. A következő, XXI. Kongresszus ideje 2007. augusztus vége – szeptember eleje, megrendezési jogát Prof. Dr. Rőth Erzsébet elnökségével a Pécsi Tudományegyetem Sebészeti Oktató és Kutató Intézete nyerte el.

 

A Szervező Bizottság köszönetet mond a XX. Jubileumi Kongresszus minden résztvevőjének, fővédnökeinknek és védnökeinknek, a támogatóknak, a Tudományos Bizottságnak, a felkért referátumot tartóknak, minden előadónak és szerzőnek, az üléselnököknek a magas tudományos színvonalú esemény meg-valósításáért, a gyümölcsöző tudományos vitákért és diszkussziókért, melyek, hisszük, előremozdító erőként hatnak sebészeti kutatás és a klinikum eredményes összefonódásában.

Furka István Norbert
a kongresszus tiszteletbeli elnöke
kongresszus titkára
Mikó Irén
a kongresszus elnöke
Németh Norbert
a kongresszus titkára
Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 26. 10:32