Professzor Dr. Furka István Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáért

Székhely: Debreceni Egyetem ÁOK  Sebészeti Műtéttani Tanszék, 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22. (postacím: 4002 Debrecen, Pf. 400.)

Bankszámlaszám: Magyar Külkereskedelmi Bank, 10300002-34634235-00003285

Adószám: 18569302-1-09

A Kuratórium tagjai:

 • Prof. Dr. Németh Norbert, elnök
 • Prof. Dr. Mikó Irén, alelnök
 • Dr. Furka Andrea Ilona
 • Dr. Lesznyák Tamás Balázs
 • Dr. Pető Katalin
 • Dr. Román Judit

Az alapítvány célja: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Furka István Professzor Úr 65 éven át képviselt szakmai hitvallásának folytatásaként az utánpótlás nevelésével, gondozásával, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Tanszékén folyó oktató munka támogatásával, a tehetséges, arra érdemes fiatal orvostanhallgatók és a pályakezdő fiatal, sebészeti jellegű szakmában dolgozó orvosok életútjának segítése, tevékenységének elismerése. Tudományos tevékenység, kutatás a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Tanszékén folyó mikrosebészeti és sebészi kutatások támogatásával.

A célok megvalósítása érdekében az alapítvány az alábbi közhasznú feladatokat látja el:

 • eszközök, berendezési tárgyak, műszerek beszerzése, ilyen tárgyú beszerzések anyagi támogatása, az oktatástechnikai feltételek javítása, ezáltal a sebészi, mikrosebészeti tréninglehetőségek fejlesztése.
 • sebészi, mikrosebészeti kutatások tárgyi és anyagi feltételeinek támogatása.
 • sebészi, mikrosebészeti oktatási kutatási eredmények kongresszusi bemutatásainak - lehetőség szerinti - biztosítása (részvételi díj) pályázat útján történő teljes vagy részbeni átvállalásával.
 • A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar helyi TDK konferenciáin, és az Országos TDK konferenciákon részt vevő orvostanhallgatónak, valamint a kétévenként megrendezésre kerülő Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció Kongresszusain egy fiatal klinikus orvoskutató számára "Professzor Dr. Furka István Sebész Kutatói Emlékdíj" ("Professor Istvan Furka Surgical Research Memorial Award") odaítélése.

Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásai

Az "Alapítvány a Mikrosebészeti és Sebészeti Oktatás, Kutatás klinikai alkalmazhatóságáért" (adószám: 18569302-1-09) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2011. évi jövedelemadójuk 1%-ával, 51 812 Ft-tal támogatták tevékenységünket. A befolyt összeget a 2009. évről tartalékolt (137 764 Ft) összeget összevonva a 2010-ben tett felajánlás összegével (74 506 Ft) a Mikrosebészeti Oktató és Gyakorló Központunk műszerparkjának fejlesztésére, a meglévő műszerek javítására, valamint egy laptop beszerzésére kívánjuk felhasználni.(Magyar Sebészet, 2013;66(1):42.)

Az "Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáért" (adószám: 18569302-1-09) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2012. évi jövedelemadójuk 1%-ával, 69 901 Ft-tal támogatták tevékenységünket. A befolyt összeget tartalékolni kívánjuk. Terveinknek megfelelően a 2009., 2010. és 2011. évben tett felajánlások tartalékolt összegéből laptopot vásároltunk (167 640 Ft), valamint a Mikrosebészeti Oktató és Gyakorló Központunk kéziműszereinek szükséges javítását finanszíroztuk (15 748 Ft). (Magyar Sebészet, 2014;67(1):30.)

Az "Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáért" (adószám: 18569302-1-09) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2013. évi jövedelemadójuk 1%-ával (31 031 Ft) támogatták tevékenységünket. A befolyt összeget tartalékolni kívánjuk. (Magyar Sebészet, 2015;68(2):72.)

Az "Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáért" (adószám: 18569302-1-09) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2014. évi jövedelemadójuk 1%-ával (31 483 Ft) támogatták tevékenységünket. Az összeget tartalékolni kívánjuk. A 2012. és 2013. évekre vonatkozó felajánlások összegéből mikrosebészeti oktatáshoz szükséges varróanyagokat vásároltunk és kéziműszer javítást végeztettünk (103 674). (Magyar Sebészet, 2016;69(1):35.)

Az "Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáért" (adószám: 18569302-1-09) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2015. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták tevékenységünket. Az összeget tartalékolni kívánjuk. A 2014. évre vonatkozó felajánlások összegéből mikrosebészeti oktatáshoz szükséges varróanyagokat vásároltunk. (Magyar Sebészet, 2017;70(1):106)

Az "Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáért" (adószám: 18569302-1-09) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2016. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták tevékenységünket. Az összeget tartalékolni kívánjuk. A 2015. évre vonatkozó felajánlások összegéből mikrosebészeti oktatáshoz varróanyagokat vásároltunk. (Magyar Sebészet, 2018;71(1):21)

Az "Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáért" (adószám: 18569302-1-09) kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2017. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták tevékenységünket. Az összeget tartalékolni kívánjuk. A 2016. évre vonatkozó felajánlások összegéből nemzetközi mikrosebészeti kongresszuson való részvétel részbeni fedezéséhez járultunk hozzá. (Magyar Sebészet, 2019;72(1):30)

Az "Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáért" (adószám: 18569302-1-09) kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2018. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták tevékenységünket. Az összegből Tudományos Diákköri hallgatókat támogattunk kongresszusi díj felajánlásával. (Magyar Sebészet, 2020;73(1):46)

Az "Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáért" (adószám: 18569302-1-09) kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2019. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták tevékenységünket. Az összeget tartalékolni kívánjuk.

Az "Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáért" (adószám: 18569302-1-09) kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2020. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták tevékenységünket. Az összeget tartalékolni kívánjuk.

Támogatóink

 • Medicor Kéziműszer Zrt.
 • Sysmex Hungária Kft.
 • B-Braun Trading Kft.
 • Medys Internationale Zrt.
 • Elektro-Optika Kft.

Csatolmány

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 26. 12:20