Az ischaemia-reperfusio haemorheologiai és microcirculatiós vonatkozásai

Tárgy Neptun kódja: OT-KDI-T38
Tárgyfelelős neve, elérhetősége: Prof. Dr. Németh Norbert, e-mail: nemeth@med.unideb.hu

Kreditpont: 1
Követelmény: kollokvium
Óraszám: 14
Minimum hallgatói létszám: 1,   Maximum hallgatói létszám: 20

Tematika

  • Haemorheologiai alapfogalmak, történeti áttekintés. Haemorheologiai paraméterek és összefüggések.
  • A haemorheologiai és microcirculatiós paraméterek méréstechnikai lehetőségei, befolyásoló tényezők. Gyakorlatban mérések bemutatása, kivitelezése.
  • A haemorheologiai vizsgálatok állatkísérletes vonatkozásai. Vérvételi szempontok, fajspecifikus eltérések, méréstechnikai adaptációk.
  • A teljes vér- és plazma viszkozitás, a vörösvérsejt deformabilitás és vörösvérsejt aggregatio változásai különböző patofiziológiai folyamatok során.
  • Az ischaemia-reperfusio során létrejövő haemorheologiai és microcirculatiós változások összefoglaló elemzése.

Tudományterület: multidiszciplináris orvostudomány

Előzetes követelmény: -

Végleges követelmény: órák látogatása, sikeres záróteszt

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 11:22