Haemorheologiai alapismeretek

A tantárgy neve: Haemorheologiai alapismeretek
A tantárgy NEPTUN kódja: AOG517408

Kredit: 1
Évfolyamok, félév: IV. évf. – 1. félév, IV. évf. – 2. félév, V. évf. – 1. félév, V. évf. – 2. félév (max. 30 fő)
Óraszám: 10

Koordinátor, oktató:  Prof. Dr. Németh Norbert tanszékvezető

A kurzus célkitűzései: A haemorheologia alapjainak és összefüggéseinek megismerése, különböző kórfolyamatokban létrejövő jellegzetes változások elemzése, kiemelve az ischaemia-reperfusiós károsodásokat. A haemorheologiai vizsgálatok állatkísérletes alkalmazásában az alapvető szempontok, eltérések elemzése. Gyakorlatban a különböző méréstechnikai lehetőségek bemutatása, kivitelezése. A haemorheologiai és mikrokeringési alapismeretek révén a komplex szemlélet kialakításának segítése, mely mind a klinikai, mind a kutatómunkában alapvető fontosságú.

Tematika

1. foglalkozás

  • Történeti áttekintés, haemorheologiai alapfogalmak. Haemorheologiai paraméterek és összefüggések.

2. foglalkozás

  • A haemorheologiai vizsgálatok állatkísérletes vonatkozásai. Vérvételi szempontok, fajspecifikus eltérések, méréstechnikai adaptációk.

3. foglalkozás

  • A haemorheologiai faktorok méréstechnikai lehetőségei, befolyásoló tényezők. Gyakorlatban mérések bemutatása, kivitelezése.

4. foglalkozás

  • A teljes vér és plazma viszkozitás, a vörösvérsejt deformabilitás és aggregatio változásai különböző patofiziológiai folyamatok során kísérletes modelleken.

5. foglalkozás

  • Az ischaemia-reperfusio során létrejövő haemorheologiai és microcirculatiós változások összefoglaló elemzése. Alkalmazott kutatási modell bemutatása a lépsebészeti kutatásaink kapcsán, a haemorheologiai mérőmódszerek tükrében.

Ajánlott irodalom

  • Bernát Sándor Iván, Pongácz Endre (szerk.): A klinikai haemorheologia alapjai. Kornétás Kiadó, Budapest, 1999. ISBN 963 7843 75 2

Tantárgyfelvétel feltétele:  A Műtéttani alapismeretek kötelező tárgy

A kurzus rövid leírása: A kurzus 6 előadása során a haemorheologiai alapoktól a méréstechnikai lehetőségeken át a különböző patofiziológiai folyamatokban, kiemelten az ischaemia-reperfusiós károsodások során létrejövő haemorheologiai és mikrokeringési változások kerülnek elemzésre, összefoglalásra. A kísérletes haemorheologia szempontjából kiemelt fontosságú állatkísérletes vonatkozásokra, vérvételi módokra, a méréseket és az eredmények értékelését befolyásoló tényezőkre térünk ki. A gyakorlati órákon a főbb haemorheologiai faktorok (teljes vér és plazma viszkozitás, vörösvérsejt deformabilitás és aggregatio) méréstechnikai lehetőségei kerülnek bemutatásra, mérések kivitelezésével.

Vizsga típusa: gyakorlati jegy (5fgy)

Frissítés dátuma: 2020.08.12.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.