Mikrosebészeti alapismeretek

A tantárgy neve: Mikrosebészeti alapismeretek
A tantárgy NEPTUN kódja: AOMIA41A8
ECTS Kredit: 1
Évfolyamok, félév: IV. évf., 1. és 2. félév, (max. 7 fő / csoport, max. 42 fő / félév)
Óraszám: 12 (2 előadás, 10 gyakorlat)
Koordinátor: Prof. Dr. Furka István

Oktatók

  • Prof. Dr. Furka István
  • Prof. Dr. Mikó Irén
  • Prof. Dr. Németh Norbert
  • Dr. Lesznyák Tamás
  • Dr. Szabó Balázs

Tematika

Kötelező irodalom

  • Furka I., Mikó I.: Mikrosebészeti alapismeretek. Második, bővített kiadás. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. ISBN: 978-963-318-146-1
  • A sebészet mai állása, lehetőségei, a jövő kilátásai. Mikrosebészet. In: Műtéttani alapismeretek az ÁOK hallgatói részére, 4. (javított, bővített) kiadás, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. pp. 185-192. ISBN 978 963 318 590 2
  • Mikrosebészetről - Miniben. In: Furka I., Mikó I.: Műtéttani alapismeretek 2015. évi javított kiadás. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. pp. 179-197. ISBN: 978 963 318 489 9

 Ajánlott irodalom

  • Robert D. Acland: Practice Manual for Microvascular Surgery. 2nd edition. Mosby, 1989. ISBN: 0 8016 0006 5
  • Van Dongen J.J., Remie R., Rensema J.W., van Wunnik G.H.J.: Manual of Microsurgery on the Laboratory Rat, Part I-II. (General Information and Experimental Techniques). Elsevier, 1990. ISBN: 0 444 81139 7

A tantárgyfelvétel előfeltétele(i): A Műtéttani alapismeretek kötelező tárgy és a Műtéttani gyakorlatok – sebészeti beavatkozások néhány alaptípusa kötelezően választható kredit.

A kurzus célkitűzései: A mikroszkóp, a mikrosebészeti műszerek megismerése. A mikrosebészeti alapbeavatkozások elsajátítása.

A kurzus rövid leírása: Az operáló mikroszkóp, mikrosebészeti műszerek, mikrosebészeti varróanyagok és tűk megismerése. Mikroszkóp alatt történő alapbeavatkozások, a szem-kéz összhangjának megteremtése céljából különböző nagyítások mellett. Gyakorló táblán csomózási technika elsajátítása, majd end-to-end éranasztomózis készítése arteria femoralis biopreparátum modellen.

Vizsga típusa: gyakorlati jegy (5fgy)

 

Frissítés dátuma: 2021.02.08.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.