Állatkísérleti alapismeretek (ÁOK - OKLA)

A tantárgy neve: Állatkísérleti alapismeretek
A tantárgy NEPTUN kódja:
AFALL03L6
Kredit: 3
Óraszám/félév: 15 előadás, 30 gyakorlat
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Németh Norbert, tanszékvezető 

Előadók

 

 • Prof. Dr. Németh Norbert, Dr. Pető Katalin, Dr. Deák Ádám,
 • Dr. Lesznyák Tamás Dr. Ványolos Erzsébet, Dr. Somogyi Viktória,
 • Dr. Szabó Balázs, Baráth Barbara, Varga Ádám

Tematika

A 2020/2021. tanév II. félévére vonatkozó részletes program elérhető itt.

Tételsor szóbeli vizsgára

Kötelező irodalom

 • Furka I., Mikó I.: Gyógyászati segédeszköz alap- és anyagismeret a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói részére. Második, bővített kiadás, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. ISBN 978 963 318 197 3
 • Valamint az órákon kiadott nyomtatott oktatási segédanyagok.

Ajánlott irodalom

 • Furka I., Mikó I.: Műtéttani alapismeretek, 2015. évi javított kiadás. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. ISBN 978 963 318 257 4
 • L. F. M. van Zuthpen, V. Baumans, A. C. Beynen (eds): Principles of Laboratory Animal Science, Elsevier 2001, ISBN: 0444506128

Tantárgyi követelmények

Követelményszint

 • A kor követelményének megfelelő korszerű elméleti és alapvető gyakorlati ismeretek elsajátítása különböző kis- és nagylaboratóriumi állatokon végzett orvosbiológiai kutatásokhoz a FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science Associations) ajánlásai alapján. Elméleti és gyakorlati ismeretanyag az állatkísérletekkel kapcsolatos nemzetközileg is szigorúan szabályozott alapelvekről és manuális jellegű beavatkozásokról, azok dokumentációs előírásairól, melyekre a kutatómunka során szükség van.

Évközi számonkérés

 • Aktív gyakorlati munka. Jegyzőkönyvvezetés.
 • A félév folyamán előre bejelentett két alkalommal (5. és 12. hét) írásbeli évközi teszt. A tananyaghoz tartoznak az előadásokon kiadott anyagok..

Az aláírás megszerzésének feltételei:

 • A gyakorlatok látogatása, rendszeresen vezetett jegyzőkönyvek megléte, sikeres két évközi írásbeli teszt. Két hiányzás elfogadható, kivéve az első 4 hetet, amely hiányzások pótlása kötelező a tananyag szigorú egymásra épülése miatt.

Vizsga típusa: Kollokvium

Az előadások anyaga az e learning felületen elérhető: https://e learning.med.unideb.hu Sebészeti Intézet, Sebészeti Műtéttani Tanszék "Állatkísérleti alapismeretek". 

Érdemjegy javítás: A vonatkozó tanulmányi szabályzatok szerint.

Helyszín: Sebészeti Műtéttani Tanszék "A" épület Fórum, valamint a "B" épület állatháza. műtője és laboratórium

Frissítés dátuma: 2021.02.08.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.