Graduális képzés

Graduális szinten az Általános Orvostudományi Karon, a Fogorvostudományi Karon és a Gyógyszerész-tudományi Karon magyar és angol nyelven kötelező tárgyakat, kötelezően választható és szabadon választható kurzusokat oktatunk.

Kar/Szak

Tárgy/kurzus neve

Típus

Évfolyam

Óraszám

Kredit

ÁOK

„Műtéttani alapismeretek”
„Basic surgical techniques”

kötelező

III. 15 óra előadás,
30 óra gyakorlat

3

„Műtéttani gyakorlatok”
„Surgical operative techniques”

kötelezően választható

III., IV.

4 óra előadás,
8 gyakorlat

1

„Mikrosebészeti alapismeretek”
„Basic microsurgical training. Introduction to microsurgery”

kötelezően választható

IV.

2 óra előadás,
10 gyakorlat

1

„Bevezetés a laparoszkópos sebészetbe”
„Basic laparoscopic surgical training”

kötelezően választható

V.

5 óra előadás,
15 gyakorlat

2

„Sebészeti segédanyagok”
„Surgical biomaterials”

kötelezően választható

V.

12 óra (előadás)

1

„Haemorheologiai alapismeretek”
„Basics of hemorheology”

szabadon választható

IV., V.

10 óra (elődás)

1

"Haladó műtéttani gyakorlatok"
"Advanced surgical operative techniques"
kötelezően választható V. 4 óra előadás,
20 óra gyakorlat
2

ÁOK-OKLA

„Állatkísérleti alapismeretek”

kötelező

III.

15 óra előadás,
30 óra gyakorlat

3

„Vér- és nyirokáramlás reológiája”

kötelező

III.

15 óra előadás,
15 óra gyakorlat

3

FOK

„Műtéttani alapismeretek”
„Basic surgical techniques”

kötelező

III.

5 óra előadás,
13 óra gyakorlat

3

GYTK

„Gyógyászati segédeszköz alap- és anyagismeret a gyógyszerészi sebészi gondozáshoz”
„Basic knowledge of surgical biomaterials”

kötelezően választható

IV.

8 óra előadás,
24 óra szemin./ gyakorlat

3

Frissítés dátuma: 2018.07.27.